• 24/7 SERVICE & ONDERHOUD
  • ALLROUND SCHEEPSBOUW
  • HELLING & STEVENDOKKEN
  • ABC DEALER

Voorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden VNSI

Breko Nieuwbouw B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en uit te printen via onze website www.breko.com en worden u op uw verzoek kosteloos toegezonden.

Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden

Breko Reparatie B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en uit te printen via onze website www.breko.com en worden u op uw verzoek kosteloos toegezonden.

Algemene Werfvoorwaarden VNSI

Breko Nieuwbouw B.V.

Op alle rechtsverhoudingen tussen Breko Nieuwbouw B.V. en haar cliënten zijn uitsluitend de door VNSI gehanteerde Algemene Werfvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam in de versie die bij het sluiten van de overeenkomst van kracht is. Deze Algemene Werfvoorwaarden zijn in te zien en uit te printen via onze website www.breko.com en worden u op uw verzoek kosteloos toegezonden.

Metaalunievoorwaarden

Breko Reparatie B.V.

Op alle rechtsverhoudingen tussen Breko Reparatie B.V. en haar cliënten zijn uitsluitend de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en uit te printen via onze website www.breko.com en worden u op uw verzoek kosteloos toegezonden.